[Slideshow "visa-and-immigration" not found]

Vízum és bevándorlás

Tájékoztatók a schengeni vízumkiadás általános szabályairól, vízummentesség Magyarországra történő beutazás esetén. Figyelem! A lista kizárólag tájékoztató jellegű! Utazás előtt a beutazás pontos feltételeiről kérjük, hogy minden esetben érdeklődjenek a kiindulási országba akkreditált magyar külképviseleten.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy 2013. július 19. napján hatályba lépett a 610/2013/EU rendelet, aminek értelmében a harmadik országbeli állampolgárok (ide értve a vízummentesen beutazókat is) csak olyan úti okmánnyal utazhatnak be a schengeni térségbe, aminek érvényessége legalább 3 hónappal meghaladja a schengeni térségből való kiutazás dátumát, és amely úti okmány a beutazáskor 10 évnél nem régebbi kiállítású.

Schengeni tagállam által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező úti okmányok birtokosai átutazás céljából beléphetnek Magyarországra, annak érdekében, hogy beutazhassanak abba a tagállamba, amelyik számukra a hosszú távú tartózkodásra jogosító engedélyt kiállította.
Kivétel alkalmazására nincs mód; a kivételes beléptetést csak indokolt és sürgős esetben mérlegelik a határőrizeti szervek!
Magyarország által elismert úti okmányok listája a következő linken érhető el
Úti okmányok rövidítései:
M: magánútlevél
D: diplomata útlevél
SZ: szolgálati
SZIG: személyazonosító igazolvány
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogosítvány (még ha új típusú kártya formátumú is) semmilyen esetre sem úti okmány!
A felsorolt államok, illetve területek által kiadott útlevelek birtokosai az alábbiak szerint vízummentesen utazhatnak Magyarországra:
*Az ezt meghaladó időtartamú tartózkodáshoz az adott ország joga szerint tartózkodási vízum vagy tartózkodási engedély szükséges

 

 

Log In or Sign Up